<img src="/navigatie/navigatieimagemap.gif" usemap="#navigatieimagemap" border="0"><table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=754><TR><TD align="left" valign="bottom"><BR><B>SuperProeflokaal laat experiment en gemoedelijke sfeer hand in hand gaan</B><BR>47e editie sluit seizoen in stijl af<BR>woensdag 14 juni 2006 22:05<BR><BR></TD><TD><img src="http://images.vpro.nl/img.db?7452+f(gif)" vspace=0 hspace=0 border=0 width=1 height=210></TD></TR></TABLE>
Een van de blikvangers op het Super Proeflokaal was Margriet Kicks Ass, die samen met haar pneumatische monster al eens eerder was te zien. (Bron foto: website artiest)
Rosa Ensemble (archieffoto)Door de dubbele programmering vanwege het einde van het seizoen, moesten er keuzes gemaakt worden. Een moeilijke aangelegenheid, aangezien juist bij deze opzet past dat je niet weet wat je te wachten staat en je dus eigenlijk niet echt een keuze kán maken.
 
Voor ondergetekende begon de avond in ieder geval in de grote zaal met een optreden van het Rosa Ensemble samen met Esther Mugambi en Margiet Kicks-Ass. Laatstgenoemde trapte af met een installatie waarmee ze al eerder in het jaar Proeflokaal aandeed; een soort pneumatisch monster met allerlei loshangende slangen dat agressieve geluiden maakte en waarbij de slangen ongecontroleerd in het rond sloegen door de korte stoten ontsnappende lucht. Margriet zelf zat achter een tafel een en ander te bedienen en maakte er ook nog een enorme bak herrie bij, vol met nare feedback en pompende bastonen. De felle lichtshow met stroboscopen maakte het geheel af.
 
Daarna was het de beurt aan het Rosa Ensemble. Een gerenommeerde naam natuurlijk, ditmaal in een samenwerkingsproject met zangeres Esther Mugambi, met een uitvoering van work in progress 'Continental Drift'. Het was een mooi geheel, drie stukken werden aan elkaar doorgespeeld, allemaal anders, maar allemaal even origineel als aansprekend.
 
In de kleine zaal begon na een kleine pauze deel twee van het programma met Jochem van der Heide's 'MozartSlayerVid', deel twee van de Live Coding-contest en een optreden van Instant Music. Van der Heide's video bestond uit het introfilmpje van het MozartProeflokaal eerder dit jaar en een remix van een requiem van Mozart en fragmenten van de muziek van Slayer. Het ene moment geslaagder dan het ander, maar vooral een leuk project.
 
Bij de Live Coding-contest moeten de deelnemers in zes minuten met behulp van de grafische programmeeromgeving Max/MSP een programmaatje maken dat audio genereert, waarbij de handelingen op een groot scherm zijn te zien. Ondanks het feit dat de mensen in de zaal er voor het grootste deel niets van begrijpen, is de respons enthousiast. Ook de gegenereerde 'muziek' is nog beter dan je zou verwachten op basis van de tijd die beschikbaar is.
 
Als laatste in dit tweede blok was er een optreden van Instant Music, één van de projecten van reSort off, een samenwerking tussen verschillende Nederlandse podia die focussen op experimentele muziek. In een wisselende bezetting improviseren steeds vier muzikanten de tijd vol. In het kwartier dat ze van Proeflokaal krijgen, wordt er visueel in ieder geval weinig gebracht. Over de muziek valt te discussiëren. Niet dat er niets interessants te horen is, maar de groep in kwestie legde zich duidelijk geen grenzen op. Een tafel stampvol met apparatuur en kleine instrumentjes maakte het geheel iets te vrijblijvend. Het zou de groep dan ook sieren als ze zich zouden beperken en de muziek zo meer richting geven.
 
Het derde, en voor uw recensent laatste, blok van de avond betekende wederom een bezoek aan de kleine zaal. Afgesloten met de finale van de Live Coding-contest, geopend door Wouter van Veldhoven. Deze Utrechter zat op de grond en bediende een muur van taperecorders, instrumentjes en mixapparatuur. Waar Instant Music zichzelf voorbij rende, liet Wouter van Veldhoven zien hoe het ook kan. Met minimale input creëerde hij een soundscape die voor een beklemmende sfeer zorgde. Aan de ene kant zat er een repetitief karakter in de muziek die ervoor zorgde dat het een geheel werd, aan de andere kant was de stroom van geluid constant aan verandering onderhevig. Indrukwekkend en een waardige laatste act in de kleine zaal.
 
SuperProeflokaal was kortom een succes. Het programma was zoals altijd wisselvallig, maar het risico voor de bezoeker is nul. Immers, de toegang is gratis, de sfeer gemoedelijk en er zijn altijd delen in het programma die aanspreken.Op naar de Proeflokalen van het nieuwe seizoen dus. Te beginnen met de 48e editie op 12 september (onder voorbehoud).
 
SuperProeflokaal met o.a. Margriet Kicks-Ass, Rosa Ensemble feat. Esther Mugambi, Instant Music, Wouter van Veldhoven en Live Coding-contest
Gezien: Theater Kikker, vrijdag 9 juni 2006.


Mail dit artikel


Rosa Ensemble
Moderne kamermuziek met Beefheart-saus


Website van Theater Kikker


Proeflokaal in Theater Kikker: verrassende concepten en toch knus


Margriet Kicks Ass online


website van Resort Off


'Wolfgang Amadeus; synthesizer-spook van het Proeflokaal'; beeldverslag van het opmerkelijke Mozart-proeflokaal, eerder dit jaar


Beluister hier werk van Wouter van Veldhoven

vpro3voor12flashjournalismartistsfaq